Kontakt

Atlantgatan 6, 252 25, Helsingborg

E-mail: info@atumenergi.se Telefon:0735-18 90 94

17,32kW

På en gård utanför Helsingborg har det installerats 56st PLM-310MB paneler. 91 kvm av taket har utnyttjats Installerad effekt: 17,32kW Beräknad årlig produktion: 17 800kWh