Vi är igång!

Våra första två projekt är nu igång och vi är väldigt nöjda med resultaten! Panelerna genererar mer än förväntat och vi följer dem dagligen på Solar Edge app. Nya produktionsrekord sätts ju fler soltimmar vi får.

Utvalda inlägg