Solskola


Sol-el – Så här fungerar det

Man kan på enkelt vis förklara sol-el genom att solens strålar träffar solcellerna och genererar energi. Den här energin, i form av elektricitet, omvandlas via en växleriktare från likström till växelström.

Elektriciteten används direkt i hushållet och är ”gratis” – ingen kostnad för elpris, elöverföring skatt och moms. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet så att andra elkonsumenter kan ta del utav er gröna el till ett pris som varierar från leverantör till leverantör.

Våra växelriktarna håller mycket hög kvalitet och har en hög elproduktion samt låg kostnad för drift och underhåll. Ni har möjlighet att övervaka ert system och även få meddelande om det uppstår något fel i anläggningen. Filmen nedan, från Solar Edge, visar hur växelriktarna fungerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hur många kW ni kan få ut av just ert system varierar på grund av en rad olika faktorer. Först och främst på hur stor anläggning ni har valt men också på faktorer som geografisk placering, väderstreck, eventuell skuggning och taklutning.
Anläggningen kan också påverkas om något skuggar området, t.ex. träd, skorstenar eller t.o.m. flaggstången.

Omfattande tester har gjorts av Energimyndigheten för att se hur solcellsanläggningar klarar vårt svenska klimat. De resultat som framkommit är mycket positiva. Panelerna är stryktåliga och kräver i princip inget underhåll.

Kontakt

Atlantgatan 6, 252 25, Helsingborg

E-mail: info@atumenergi.se Telefon:0735-18 90 94