top of page

Solskola


Sol-el – Så här fungerar det

Man kan på enkelt vis förklara sol-el genom att solens strålar, som innehåller fotoner, träffar cellerna gjorda av kiselplattor vars elektroner flyttar sig från positiv till negativ platta. Negativt laddade elektroner samlas på ena sidan och positivt laddade protonerna på den andra. Den här energin, i form av elektricitet, omvandlas via en växelriktare från likström till växelström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Elektriciteten används direkt i hushållet och är ”gratis” – ingen kostnad för elpris, elöverföring skatt och moms. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet så att andra elkonsumenter kan ta del utav er gröna el till ett pris som varierar från leverantör till leverantör.

Vi installerar en hel del SolarEdge men är inte bundna på något sätt och installerar även märken som Fronius, SMA, Huawei osv.Men med SolarEdge har ni större möjlighet att övervaka ert system på panelnivå. Filmen nedan, från Solar Edge, visar hur deras växelriktare fungerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hur många kWh ni kan få ut av just ert system varierar på grund av en rad olika faktorer. Först och främst på hur stor anläggning ni har valt men också på faktorer som geografisk placering, väderstreck, eventuell skuggning och taklutning.
Anläggningen kan också påverkas om något skuggar området, t.ex. träd, skorstenar eller t.o.m. flaggstången.

Omfattande tester har gjorts av Energimyndigheten för att se hur solcellsanläggningar klarar vårt svenska klimat. De resultat som framkommit är mycket positiva, de mår faktiskt väldigt bra i "våra" 15 - 20 grader. Panelerna är stryktåliga och kräver i princip inget underhåll.

el.jpg
bottom of page