top of page

Varför Atum Energi?

Atum energi AB gör sitt yttersta för att kunden ska känna sig nöjd! Vi är det lilla bolaget med det stora fokuset på att kunden verkligen känner sig sedd, vi har sällan mer än ett projekt igång samtidigt just av denna anledning.

 

Vi utmärker oss med att projektledaren som ni träffar vid första besöket är den som kommer hålla i hela projektet och är den som leder installationen på plats. samma person går igenom och följer upp, allt för att nå 100% kundnöjdhet. 

 

  

bottom of page